LIJNS marmer doet haar uiterste best zo min mogelijk privacy gevoelige informatie te verzamelen. De klantgegevens die LIJNS verwerkt zijn: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens worden aan ons verstrekt in het bestelproces door onze klanten om de bestellingen uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden automatisch in ons bestelsysteem geplaatst.

Naast verwerking in de webshop wordt de data op geen andere wijze door ons behandeld. Gezien de wettelijke eisen op het bewaren van boekhoudingen worden de hierin vastgelegde gegevens minimaal 7 jaar bewaard.

Andere privacygegevens worden niet actief door ons verzameld. Wel maken wij gebruik van Google-Analytics, deze levert, voor ons, echter geen naar de persoon herleidbare informatie op.

Mochten wij ontdekken dat we onverhoopt toch meer data verzamelen dan wij op dit moment hebben kunnen inventariseren (b.v. door software updates), dan zullen wij onze uiterste best doen om deze gegevensverzameling stop te zetten en de verzamelde gegevens te vernietigen.

Mocht u inzage willen in de door ons verzamelde gegevens dan kunt u dit doen door een aanvraag naar info@lijns.nl te sturen. Via die e-mailadres kunt u ook uw gegevens laten verwijderen.

LIJNS marmer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

LIJNS marmer maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor je te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op jouw computer plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen.

LIJNS marmer heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Je kunt het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacybeleid van LIJNS is hierop niet van toepassing, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van jouw bezoek. Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Ten behoeve het betaalsysteem maken wij gebruik van de bedrijven Mollie en PayPal, hun privacybeleid kun je terugvinden via hun websites.

Ten behoeve van verzending van de bestellingen maken wij gebruik van de bedrijven Packs hun privacybeleid kun je terugvinden via: https://www.packs.nl/11-home/48-packs-privacy-policy. De website die gebruikt wordt voor de bestellingen is een https website, hierdoor is meelezen door derden in principe onmogelijk.

Software updates worden op zo kort mogelijke termijn geïmplementeerd om bekende bugs/ beveiligingslekken zo snel mogelijk te dichten.

Nieuwsbrieven maakt LIJNS marmer niet. Jouw gegevens worden hiervoor dan ook niet gebruikt of met dit doel bewaard.

Een data protection impact assessment (DPIA) is bij LIJNS niet nodig aangezien wij niet:

  • Systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueren, waaronder profiling;
  • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken;
  • op grote schaal en systematisch mensen volgen in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

Mochten wij ontdekken dat er sprake is geweest van een datalek dan zullen wij dit bij de betreffende instantie melden: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

LIJNS.nl | 06 1781 0739 | Vijverpark 16 | 2051 GP Overveen
KVK 74791249
ABNAMRO NL59ABNA0877391173
BTW NL860027752B01 BIC | SWIFT ABNANL2A